Skip to content

Nieuws - 3. page

Bijeenkomst chauffeurs op 17 mei

Buurtbus 1
Als u ook wilt komen stuur dan een pb of een mail naar secretariaat@buurtbuslangeraar.nl

Agenda, met enige toelichting,
voor de chauffeurs-bijeenkomst van de Vereniging BuurtBusLangeraar, dd. 17-5-2016

19.00 uur: inloop/deuren open van Parola-Langeraar:
19.30 uur: ontvangst door Gemeente Nieuwkoop /Toeki Amesz en toelichting op de bijeenkomst.
19.45 uur: de voortgang van het BBL-traject door de voorzitter Peter Lagendaal , aan te vullen door de andere bestuursleden:
• De huidige samenstelling van het Dagelijks Bestuur van de BBL: elk bestuurslid vertelt kort over zijn/haar taak en de eerste ervaringen daarmee……
• De Richtlijnen en het Huishoudelijk Reglement: het hoe en waarom…..
Hoe ver zijn we nu met de BBL ? Al vertellend en toelichtend maken we meteen een aantal werkafspraken voor de komende weken tot 4 juli:
• De chauffeurs: werving, ervaringen, leuke contacten: afspraken over verdere werving…., we kunnen nog steeds mensen gebruiken !
• De keuringen: eerste ervaringen met 12 collega’s: vervolgafspraken t.b.v. de anderen…..
• Proefrijden met de BuurtBus: eerste ervaringen en afspraken met alle andere collega’s in de maanden mei en juni: de Bus staat in Langeraar en kan gebruikt worden!
• Afspraak met Arriva over een uitleg van het OV-chipkaart systeem en de verkoop van kaartjes op de bus.
• Hoe wordt het rij-rooster ?: we hebben een sterke voorkeur voor 3- 3- 4: dat gaat waarschijnlijk wel lukken !
• Hoe ziet de tijdelijke 727-route eruit en waar komen de haltes ?
• Op maandag 4 juli hebben we een officiële start en om 16.00 uur een feestje bij De Vlinder: ons officiële wisselpunt
• Etc.
20.45 uur: wethouder Trudi Veninga spreekt ons toe namens B&W van de gemeente Nieuwkoop
21.00 uur: hapje/drankje en napraten.

Proefrit met de buurtbus op koningsdag.

vlagOp Koningsdag, 27 april, zal de BuurtBusLangeraar tussen 10.00-16.00 uur ter promotie haar “rondje” gaan rijden.
De bus wordt beschikbaar gesteld door Arriva en mogelijk rijdt er ook een oude Maarse en Kroon bus mee. Een ritje met de bus kost 50 eurocent. Zo kun je voor een kleine vergoeding de Oranjefeesten in Nieuwveen, Langeraar en Ter Aar bezoeken en kennismaken met de Buurtbus. Onze dank gaat uit naar iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft en wij hopen veel mensen te mogen begroeten in de bus.

Medische keuring

Auteur : Toeki Amesz (overgenomen van Facebook)

welkom

De medische keuring voor de vrijwilligers voor de buurtbus Langeraar heeft op 26 april plaatsgevonden in het gemeentehuis in Ter Aar. De organisatie is soepel verlopen. De ingrediënten hiervoor zijn voortvarendheid, flexibiliteit en enthousiasme. Na de keuring hebben diverse chauffeurs zich aangemeld om op Koningsdag de buurtbus te besturen. Ik ben heel erg onder de indruk van het enthousiasme van de vrijwilligers. Carona de Groot en Peter Lagendaal dank voor jullie inzet vandaag. Ook dank aan de keuringsarts de heer Alain Marlisa die op korte termijn bereid was om mee te werken. Voor mij een leuke afsluiting van een bijzondere dag met mooie mensen.
De samenleving kan niet zonder vrijwilligers. Zij maken het verschil.
Veel plezier morgen.

BuurtBus Langeraar per 21-3 officieel

Auteur: Cor HeemskerkFoto tekenen 1

De vereniging BuurtBusLangeraar is sinds gisteren 21-3 officieel. De 2 oprichters, Marco Bosland en Cor Heemskerk, hebben bij notaris Kroes, in Ter Aar, de benodigde papieren ondertekend en vanavond 22-3 zal er na de bestuursvergadering een glaasje opgedronken worden. Het bestuur gaat gesprekken voeren met de vrijwilligers om, met elkaar in klein verband, kennis te maken worden eerdaags gestart. De voorzitter en secretaris zullen dan met de leden een gesprekje voeren over “het hoe en wanneer” wat betreft de buurtbus. Ook wordt er gekeken naar de planning van de chauffeurs. Er wordt getracht een sluitende planning te maken en op het eerste gezicht zal dit wel lukken. Toch zoeken wij nog een aantal chauffeurs en ook een planner. Er zijn wat gesprekken gevoerd met Simon van der Geest waar op veel punten door Simon positief is gereageerd. De buurtbus krijgt zijn plekje aan de Westkanaalweg bij Toyota-garage van der Geest en daar zal ook het onderhoud van het busje plaats vinden.  We spreken wel van een buurtbus, maar het is in feite een 9 personenbusje waar je dus met je personenwagenrijbewijs mee mag rijden. Het busje is een Mercedes sprinter en van alle gemakken voorzien. Het busje is een automaat met een ecosysteem waarbij de motor afslaat bij stilstand en zodra je de rem loslaat automatisch start. De buurtbus rijdt door de kernen Ter Aar, Papenveer, Nieuwveen en uiteraard Langeraar. Graag dat mensen uit die kernen zich melden als vrijwilliger / chauffeur voor de BuurtbusLangeraar. Ook vrijwilligers uit andere kernen of zelfs andere gemeenten mogen uiteraard ook een mailtje sturen. Aanmelden kan via secretariaat@buurtbuslangeraar.nl