Skip to content

Bijeenkomst chauffeurs op 17 mei

Buurtbus 1
Als u ook wilt komen stuur dan een pb of een mail naar secretariaat@buurtbuslangeraar.nl

Agenda, met enige toelichting,
voor de chauffeurs-bijeenkomst van de Vereniging BuurtBusLangeraar, dd. 17-5-2016

19.00 uur: inloop/deuren open van Parola-Langeraar:
19.30 uur: ontvangst door Gemeente Nieuwkoop /Toeki Amesz en toelichting op de bijeenkomst.
19.45 uur: de voortgang van het BBL-traject door de voorzitter Peter Lagendaal , aan te vullen door de andere bestuursleden:
• De huidige samenstelling van het Dagelijks Bestuur van de BBL: elk bestuurslid vertelt kort over zijn/haar taak en de eerste ervaringen daarmee……
• De Richtlijnen en het Huishoudelijk Reglement: het hoe en waarom…..
Hoe ver zijn we nu met de BBL ? Al vertellend en toelichtend maken we meteen een aantal werkafspraken voor de komende weken tot 4 juli:
• De chauffeurs: werving, ervaringen, leuke contacten: afspraken over verdere werving…., we kunnen nog steeds mensen gebruiken !
• De keuringen: eerste ervaringen met 12 collega’s: vervolgafspraken t.b.v. de anderen…..
• Proefrijden met de BuurtBus: eerste ervaringen en afspraken met alle andere collega’s in de maanden mei en juni: de Bus staat in Langeraar en kan gebruikt worden!
• Afspraak met Arriva over een uitleg van het OV-chipkaart systeem en de verkoop van kaartjes op de bus.
• Hoe wordt het rij-rooster ?: we hebben een sterke voorkeur voor 3- 3- 4: dat gaat waarschijnlijk wel lukken !
• Hoe ziet de tijdelijke 727-route eruit en waar komen de haltes ?
• Op maandag 4 juli hebben we een officiële start en om 16.00 uur een feestje bij De Vlinder: ons officiële wisselpunt
• Etc.
20.45 uur: wethouder Trudi Veninga spreekt ons toe namens B&W van de gemeente Nieuwkoop
21.00 uur: hapje/drankje en napraten.